Via Dolorosa

Deze 12 zogeheten staties, die samen de Via Dolorosa vormen, lopen parallel met de christelijke kruisweg. Alleen Jezus is vervangen door groepjes asielzoekers. Jezus ontmoette mensen als Maria, Simon van Cyrene, Veronica en de wenende vrouwen van Jeruzalem. In de Via Dolorosa zijn deze personen vervangen door straatmeubilair. Bromfiets, Parkeerautomaat, bushalte en mountainbike. Ook zijn er drie staties, waarop Jezus valt onder het kruis. In de Via Dolorosa vallen de vreemde volkeren over een verkeersdrempel, zebrapad en lijnbusbaan. De christelijke kruisweg toont daarna nog vijf staties waarin de gebeurtenissen op de berg Golgotha worden getoond. In de Via Dolorosa zijn deze vervangen door drie staties die zich afspelen op een vliegveld. Fouilleren, wachten en vertrekken via de aviobrug.

Statie 1: Veroordeling

Statie 1: Veroordeling

Statie 2: Kruisgang

Statie 2: Kruisgang

Statie 3: 1ste val

Statie 3: 1ste val

Statie 4: Ontmoeting I

Statie 4: Ontmoeting I

Statie 5: Ontmoeting II

Statie 5: Ontmoeting II

Statie 6: ontmoeting III

Statie 6: ontmoeting III

Statie 7: 2de val

Statie 7: 2de val

Statie 8: Ontmoeting IV

Statie 8: Ontmoeting IV

Statie 9: 3de val

Statie 9: 3de val

Statie 10: Gal-Azijn

Statie 10: Gal-Azijn

Statie 11: Kruisiging

Statie 11: Kruisiging

Statie 12: Kruisdood

Statie 12: Kruisdood